ATLAS File

? Cách mở file .ATLAS? Những phần mềm mở file .ATLAS và sửa file lỗi. Convert Text ATLAS file sang định dạng khác.

.ATLAS File Extension

   

File name ATLAS File
File Type 1Texture Atlas Skin File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ATLAS là file gì?

ATLAS là Developer Files – 1Texture Atlas Skin File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một ATLAS là một tập tin cấu hình da được sử dụng bởi libGDX, một khuôn khổ phát triển trò chơi mã nguồn mở. Nó được sử dụng để cấu hình sự xuất hiện của các yếu tố giao diện người dùng, hoặc các widget, trong một trò chơi, chẳng hạn như phông chữ, nút, nhãn, và hình ảnh. file ATLAS chứa vị trí và kích thước của hình ảnh cho các yếu tố giao diện người dùng, được đóng gói trong tệp .PNG để giảm thời gian tải trò chơi.

What is a ATLAS file?

An ATLAS file is a skin configuration file used by libGDX, an open source game development framework. It is used to configure the appearance of UI elements, or widgets, in a game, such as fonts, buttons, labels, and images. ATLAS files contain the position and size of images for the UI elements, which are packed in a .PNG file to decrease game loading time.

Cách mở .ATLAS file

Để mở file .ATLAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATLAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATLAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATLAS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • libGDX
  • libGDX

Chuyển đổi file .ATLAS

File .ATLAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.