DIS File

? Cách mở file .DIS? Những phần mềm mở file .DIS và sửa file lỗi. Convert N/A DIS file sang định dạng khác.

.DIS File Extension

   

File name DIS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DIS là file gì?

DIS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DIS file

Để mở file .DIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DIS do người dùng đóng góp.

  • XnView
  • Stitch Era Era
  • Stitch Era Era
  • Techsoft PixEdit
  • Media Player Classic
  • Oracle Discoverer Desktop
  • Oracle Discoverer Desktop

Chuyển đổi file .DIS

File .DIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.