YTD File

? Cách mở file .YTD? Những phần mềm mở file .YTD và sửa file lỗi. Convert N/A YTD file sang định dạng khác.

.YTD File Extension

   

File name YTD File
File Type Grand Theft Auto 5 Texture File
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (46 Bình chọn)

File .YTD là file gì?

YTD là Game Files – Grand Theft Auto 5 Texture File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rockstar Games.

tập tin Một YTD là một file texture sử dụng bởi Grand Theft Auto 5 (GTA V), một thế giới mở đô thị-cuộc phiêu lưu trò chơi video. Nó chứa kết cấu cho các đối tượng xuất hiện trong trò chơi, chẳng hạn như xe và các tòa nhà.

What is a YTD file?

A YTD file is a texture file used by Grand Theft Auto 5 (GTA V), an open-world urban-adventure video game. It contains textures for objects that appear during gameplay, such as vehicles and buildings.

Cách mở .YTD file

Để mở file .YTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YTD do người dùng đóng góp.

  • Rockstar Games Grand Theft Auto 5
  • OpenIV
  • OpenIV

Chuyển đổi file .YTD

File .YTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.