OPENBUS File

? Cách mở file .OPENBUS? Những phần mềm mở file .OPENBUS và sửa file lỗi. Convert N/A OPENBUS file sang định dạng khác.

.OPENBUS File Extension

   

File name OPENBUS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OPENBUS là file gì?

OPENBUS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .OPENBUS file

Để mở file .OPENBUS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPENBUS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPENBUS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPENBUS do người dùng đóng góp.

  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Winter
  • ALTIUM
  • AD13
  • AD13

Chuyển đổi file .OPENBUS

File .OPENBUS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.