RSP File

? Cách mở file .RSP? Những phần mềm mở file .RSP và sửa file lỗi. Convert N/A RSP file sang định dạng khác.

.RSP File Extension

   

File name RSP File
File Type 1RSLogix PLC Program File
Nhà phát triển Rockwell Automation
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .RSP là file gì?

RSP là Data Files – 1RSLogix PLC Program File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rockwell Automation.

hồ sơ dự án tạo ra bởi RSLogix, một ứng dụng được sử dụng để lập trình Allen-Bradley bộ điều khiển logic khả trình (PLC); chứa lưu chương trình logic được xây dựng bằng cách sử dụng trình soạn thang dạng tự do; sử dụng để lưu trữ các PLC “thang logic” thiết kế.

What is a RSP file?

Project file created by RSLogix, an application used for programming Allen-Bradley programmable logic controllers (PLCs); contains saved program logic built using the free-form ladder editor; used for storing PLC “ladder logic” designs.

Cách mở .RSP file

Để mở file .RSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RSP do người dùng đóng góp.

  • Rockwell Automation RSLogix
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .RSP

File .RSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.