PLL File

? Cách mở file .PLL? Những phần mềm mở file .PLL và sửa file lỗi. Convert N/A PLL file sang định dạng khác.

.PLL File Extension

   

File name PLL File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PLL là file gì?

PLL là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .PLL file

Để mở file .PLL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLL do người dùng đóng góp.

  • Strokes Maker
  • Super Flash Player Manager
  • Super Flash Player Manager
  • Allegro CL Free Express Edition Express
  • Generic Program
  • SIMATIC Process Device Manager Base
  • SIMATIC Process Device Manager Base

Chuyển đổi file .PLL

File .PLL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.