Prescriptive Analytics

  Prescriptive Analytics là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Prescriptive Analytics – Definition Prescriptive Analytics – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Analytics quy tắc
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Định nghĩa – Khái niệm

  Prescriptive Analytics là gì?

  phân tích quy tắc là một loại phân tích-dữ liệu sử dụng công nghệ để giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn thông qua việc phân tích các dữ liệu thô. Cụ thể, phân tích quy tắc yếu tố thông tin về những tình huống có thể hoặc các kịch bản, nguồn lực sẵn có, hiệu suất trong quá khứ, và hiệu suất hiện tại, và cho thấy một quá trình hành động hay chiến lược. Nó có thể được sử dụng để đưa ra quyết định về bất cứ lúc nào chân trời, từ trước mắt và dài hạn.

  • Prescriptive Analytics là Analytics quy tắc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Prescriptive Analytics

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Prescriptive Analytics là gì? (hay Analytics quy tắc nghĩa là gì?) Định nghĩa Prescriptive Analytics là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Prescriptive Analytics / Analytics quy tắc. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây