Price hike

Định nghĩa Price hike là gì?

Price hikeGiá cả leo thang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Price hike – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần trăm gia tăng trong chi phí của hàng hóa hoặc dịch vụ. Một tăng giá 10% có nghĩa là chi phí mà mục cụ thể đã tăng thêm 10%. Còn được gọi là tăng giá.

Definition – What does Price hike mean

A percent of increase in the cost of goods or services. A 10% price hike means the cost of that particular item has increased by 10%. Also called price increase.

Source: ? Business Dictionary