Remote Outdoor Router (ROR)

Định nghĩa Remote Outdoor Router (ROR) là gì?

Remote Outdoor Router (ROR)Outdoor Router từ xa (ROR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Remote Outdoor Router (ROR) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một router từ xa ngoài trời (ROR) là một loại bộ định tuyến được đặt ở ngoài trời để kết nối một vị trí từ xa trong một mạng không dây cục bộ (WLAN) khác ROR hoặc một router ngoài trời trung ương (COR). Một ROR chỉ có thể kết nối với một ROR hay COR và chỉ với một trong những cùng một lúc. Tuy nhiên, một COR có thể kết nối với nhiều thiết bị định tuyến ngoài trời từ xa cùng một lúc, do đó tạo điều kiện cho việc mở rộng vùng phủ sóng WLAN.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

ROR router không dây được thiết kế để được đặt ở ngoài trời với mục đích mở rộng phạm vi của một mạng WLAN. Họ là mạnh hơn các router không dây thường xuyên vì họ có nghĩa là cho khu vực rộng lớn hơn và phải có khả năng chịu được các yếu tố này. Bởi vì độ bền họ yêu cầu, họ cũng đắt hơn nhiều.

What is the Remote Outdoor Router (ROR)? – Definition

A remote outdoor router (ROR) is a type of router that is placed outdoors to connect a remote location in a wireless local area network (WLAN) to another ROR or to a central outdoor router (COR). An ROR can only connect to another ROR or COR and only with one of these at a time. However, a COR can connect with multiple remote outdoor routers at a time, thus enabling the extension of the WLAN coverage.

Understanding the Remote Outdoor Router (ROR)

ROR wireless routers are designed to be placed outdoors for the purpose of extending the range of a WLAN. They are more powerful than regular wireless routers because they are meant for wider areas and must be able to withstand the elements. Because of the durability they require, they are also much more expensive.

Thuật ngữ liên quan

  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Central Outdoor Router (COR)
  • Router
  • Local Area Network (LAN)
  • Wireless Router
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm