SCHEMAS File

? Cách mở file .SCHEMAS? Những phần mềm mở file .SCHEMAS và sửa file lỗi. Convert Text SCHEMAS file sang định dạng khác.

.SCHEMAS File Extension

   

File name SCHEMAS File
File Type GConf Schema Definition File
Nhà phát triển The GNOME Project
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SCHEMAS là file gì?

SCHEMAS là System Files – GConf Schema Definition File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GNOME Project.

Nộp được sử dụng bởi gconf, một công cụ cấu hình GNOME Desktop; chứa thông số kỹ thuật bao phím ưu tiên ứng dụng được xác định, nhưng không chứa các ưu đãi áp dụng thực tế; cho phép cài đặt ứng dụng được tạo ra trong khuôn khổ gconf; lưu vào thư mục / etc / gconf / schemas / thư mục và thường được cài đặt với các gói ứng dụng.

What is a SCHEMAS file?

File used by GConf, a GNOME Desktop configuration tool; contains specifications for how application preference keys are defined, but does not contain actual application preferences; enables application settings to be generated in the GConf framework; saved to the /etc/gconf/schemas/ directory and often installed with application packages.

Cách mở .SCHEMAS file

Để mở file .SCHEMAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCHEMAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCHEMAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCHEMAS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • GConf
  • GConf
  • gedit

Chuyển đổi file .SCHEMAS

File .SCHEMAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.