Skilled worker

Định nghĩa Skilled worker là gì?

Skilled workerNgười công nhân có kĩ năng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Skilled worker – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cá nhân mà là hiểu biết về một kỹ năng hoặc kinh doanh cụ thể. Một thợ sửa ô tô là một ví dụ về một công nhân lành nghề vì họ sở hữu kiến ​​thức sâu rộng về sửa chữa ô tô.

Definition – What does Skilled worker mean

An individual that is knowledgeable about a specific skill or trade. An auto mechanic is one example of a skilled worker because they posses extensive knowledge about repairing an automobile.

Source: ? Business Dictionary