SO File

? Cách mở file .SO? Những phần mềm mở file .SO và sửa file lỗi. Convert Binary SO file sang định dạng khác.

.SO File Extension

   

File name SO File
File Type Shared Library
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (148 Bình chọn)

File .SO là file gì?

SO là Developer Files – Shared Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Thư viện dùng chung nạp bởi các chương trình C và C ++ khi họ bắt đầu; chứa các chức năng và logic chương trình chia sẻ khác; được sử dụng để tải các thư viện chung vào bộ nhớ để nhiều chương trình có thể sử dụng cùng một codebase mặc dù họ chạy trong các quá trình hệ điều hành riêng biệt.

What is a SO file?

Shared library loaded by C and C++ programs when they start; contains functions and other shared program logic; used for loading common libraries into memory so multiple programs can use the same codebase even though they run in separate operating system processes.

Cách mở .SO file

Để mở file .SO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SO do người dùng đóng góp.

  • GNU Compiler Collection (GCC)
  • Altium Designer
  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Winter
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SO

File .SO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.