Solow Neoclassical Growth Model

  Solow Neoclassical Growth Model là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Solow Neoclassical Growth Model – Definition Solow Neoclassical Growth Model – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Mô Hình Tăng Trưởng Tân Cổ Điển Sollow
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Solow Neoclassical Growth Model là gì?

  Mô hình tăng trưởng có hiệu suất giảm dần với mỗi nhân tố sản xuất, nhưng có hiệu suất quy mô không đổi (constant return to scale). Sự thay đổi công nghệ ngoại sinh tạo ra phần lớn tăng trưởng kinh tế dài hạn

  • Solow Neoclassical Growth Model là Mô Hình Tăng Trưởng Tân Cổ Điển Sollow.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Solow Neoclassical Growth Model

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Solow Neoclassical Growth Model là gì? (hay Mô Hình Tăng Trưởng Tân Cổ Điển Sollow nghĩa là gì?) Định nghĩa Solow Neoclassical Growth Model là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Solow Neoclassical Growth Model / Mô Hình Tăng Trưởng Tân Cổ Điển Sollow. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây