Temp

Định nghĩa Temp là gì?

TempTạm thời. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Temp – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tạm thời. Sử dụng thường cho người lao động theo hợp đồng ngắn hạn thuê để điền vào cho nhân viên vắng mặt hoặc là giúp đỡ thêm trong trường hợp khẩn cấp.

Definition – What does Temp mean

Temporary. Used generally for short-term contracted employees hired to fill in for absent employees or as extra help in emergencies.

Source: ? Business Dictionary