WAR File

? Cách mở file .WAR? Những phần mềm mở file .WAR và sửa file lỗi. Convert Binary WAR file sang định dạng khác.

.WAR File Extension

   

File name WAR File
File Type Java Web Archive
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (39 Bình chọn)

File .WAR là file gì?

WAR là Compressed Files – Java Web Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Một tập tin WAR là một gói phần mềm nén chứa các thành phần web dựa trên Java và các ứng dụng đang chạy trên một máy chủ web. Nó được định dạng theo cùng một cách như là một file .JAR, nhưng bao gồm thông tin bổ sung cho các máy chủ ứng dụng mà lớp Java servlet để chạy.

What is a WAR file?

A WAR file is a compressed package containing Java-based web components and applications that are run on a web server. It is formatted the same way as a .JAR file, but includes additional information that tells the application server which Java servlet class to run.

Cách mở .WAR file

Để mở file .WAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WAR do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • RARLAB WinRAR
  • ESTsoft ALZip
  • Apache Tomcat
  • Apache Tomcat

Chuyển đổi file .WAR

File .WAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.