WPS File

? Cách mở file .WPS? Những phần mềm mở file .WPS và sửa file lỗi. Convert Binary WPS file sang định dạng khác.

.WPS File Extension

   

File name WPS File
File Type 1Microsoft Works Word Processor Document
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (70 Bình chọn)

File .WPS là file gì?

WPS là Text Files – 1Microsoft Works Word Processor Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một WPS là một tài liệu được tạo bằng Microsoft trình phần mềm xử lý văn bản. Nó chứa các yếu tố tài liệu tương tự như một tài liệu Microsoft Word (.DOC), nhưng không bao gồm tùy chọn định dạng tiên tiến và macro rằng một tài liệu Word có thể chứa.

What is a WPS file?

A WPS file is a document created with Microsoft Works word processing software. It contains document elements similar to a Microsoft Word (.DOC) document, but does not include advanced formatting options and macros that a Word document may contain.

Cách mở .WPS file

Để mở file .WPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WPS do người dùng đóng góp.

  • OxygenOffice Professional
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Works
  • Microsoft Office with Microsoft Works 6–9 File Converter
  • NCH Doxillion
  • NCH Doxillion
  • Planamesa NeoOffice

Chuyển đổi file .WPS

File .WPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert wps to pdf