WTP File

? Cách mở file .WTP? Những phần mềm mở file .WTP và sửa file lỗi. Convert N/A WTP file sang định dạng khác.

.WTP File Extension

   

File name WTP File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .WTP là file gì?

WTP là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .WTP file

Để mở file .WTP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WTP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WTP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WTP do người dùng đóng góp.

  • SSuite Improv
  • SSuite Premium HD
  • SSuite Premium HD
  • WYSIWYG Web Builder
  • WONswap Downloader
  • SSuite Excalibur
  • SSuite Excalibur

Chuyển đổi file .WTP

File .WTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.