Yield curve

Định nghĩa Yield curve là gì?

Yield curveĐường cong lợi suất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yield curve – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Graph sử dụng thường để hiển thị sản lượng cho các kỳ hạn trái phiếu khác nhau, và được sử dụng để xác định giá trị tốt nhất trong trái phiếu và như là một chỉ kinh tế. Dương (lên dốc) đường cong chỉ ra một nền kinh tế mở rộng trong khi một căn hộ hay tiêu cực (xuống dốc) đường cong cho thấy một chậm lại hoặc ký kết hợp đồng kinh tế.

Definition – What does Yield curve mean

Graph used typically to show yields for different bond maturities, and used for determining the best value in bonds and as an economic indicator. Positive (upward sloping) curve indicates an expanding economy whereas a flat or negative (downward sloping) curve indicates a slowing or contracting economy.

Source: ? Business Dictionary