OSP File

? Cách mở file .OSP? Những phần mềm mở file .OSP và sửa file lỗi. Convert Binary OSP file sang định dạng khác.

.OSP File Extension

   

File name OSP File
File Type OpenShot Project File
Nhà phát triển Jonathan Thomas
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (15 Bình chọn)

File .OSP là file gì?

OSP là Video Files – OpenShot Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Jonathan Thomas.

hồ sơ dự án chỉnh sửa video tạo ra bởi OpenShot, một trình biên tập video mã nguồn mở dành cho Linux; chứa tham chiếu đến âm thanh, video, và các tập tin hình ảnh, cũng như quá trình chuyển đổi, hiệu ứng, và thông tin tuần tự; hỗ trợ nhiều bài hát và chỉnh sửa không phá hủy; sử dụng để lưu và tải một dự án chỉnh sửa video và xuất khẩu nó vào một trong một số định dạng video đầu ra được hỗ trợ.

What is a OSP file?

Video editing project file created by OpenShot, an open source video editor for Linux; contains references to audio, video, and image files, as well as transitions, effects, and sequencing information; supports multiple tracks and nondestructive edits; used for saving and loading a video editing project and exporting it to one of several supported output video formats.

Cách mở .OSP file

Để mở file .OSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OSP do người dùng đóng góp.

  • OpenShot
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Omnis Studio
  • Media Player Classic
  • Agile Platform
  • Agile Platform

Chuyển đổi file .OSP

File .OSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.