2D File

? Cách mở file .2D? Những phần mềm mở file .2D và sửa file lỗi. Convert Binary 2D file sang định dạng khác.

.2D File Extension

   

File name 2D File
File Type VersaCAD 2D Drawing File
Nhà phát triển Archway Systems
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .2D là file gì?

2D là CAD Files – VersaCAD 2D Drawing File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Archway Systems.

bản vẽ hai chiều được tạo ra bởi VersaCAD, một ứng dụng CAD soạn thảo và dimensioning; chứa các đối tượng vẽ và đo lường của họ; sử dụng để lưu trữ soạn thảo các tòa nhà kế hoạch trước khi xây dựng.

What is a 2D file?

Two-dimensional drawing created by VersaCAD, a drafting and dimensioning CAD application; contains drawn objects and their measurements; used to store drafted buildings plans before construction.

Cách mở .2D file

Để mở file .2D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .2D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .2D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .2D do người dùng đóng góp.

  • cadwork Start Application
  • Cadwork
  • Cadwork
  • Media Player Classic
  • Mini CAD Viewer
  • Real Cut 2D
  • Real Cut 2D

Chuyển đổi file .2D

File .2D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.