ABC File

? Cách mở file .ABC? Những phần mềm mở file .ABC và sửa file lỗi. Convert Binary ABC file sang định dạng khác.

.ABC File Extension

   

File name ABC File
File Type 1ActionScript Byte Code File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (48 Bình chọn)

File .ABC là file gì?

ABC là Developer Files – 1ActionScript Byte Code File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin mã hóa được tạo ra bởi trình biên dịch Flash khi biên soạn kịch bản ActionScript (file .as); chứa bytecode cho kịch bản, được biên dịch mã đó là có thể đọc được và thực thi bởi ActionScript Virtual Machine (AVM hoặc AVM2); thường tạo động bởi trình biên dịch chạy, vì vậy người dùng có thể không bao giờ nhìn thấy các tập tin ABC.

What is a ABC file?

Encoded file created by the Flash compiler when compiling ActionScript scripts (.AS files); contains bytecode for the script, which is compiled code that is readable and executable by the ActionScript Virtual Machine (AVM or AVM2); often dynamically generated by the runtime compiler, so the user may not ever see the ABC file.

Cách mở .ABC file

Để mở file .ABC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABC do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Player
  • Adobe Flash Professional CC
  • Adobe Flash Professional CC
  • Media Player Classic
  • AGENDA MEISHI
  • ABC FlowCharter
  • ABC FlowCharter

Chuyển đổi file .ABC

File .ABC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.