Accomplice

Định nghĩa Accomplice là gì?

AccompliceĐồng lõa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accomplice – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một người là tự nguyện và cố ý một bên tham gia một tội phạm, hoặc là một hiệu trưởng hoặc như một phụ kiện.

Definition – What does Accomplice mean

One who is voluntarily and intentionally a party to a crime, either as a principal or as an accessory.

Source: ? Business Dictionary