Acid rain

Định nghĩa Acid rain là gì?

Acid rainMưa axit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Acid rain – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hầu hết lượng mưa nói chung là hơi chua do axit carbonic từ carbon dioxide trong khí quyển. Nhưng ‘mưa axit’ là do khi lưu huỳnh (sulfur) dioxide và oxit nitơ (từ khí thải ô tô và khí thải công nghiệp) được rửa ra khỏi bầu khí quyển do mưa như sulfuric yếu (sulfuric) và axit nitric. Acid mưa có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng, và bị tan ion canxi từ đất và cây lá gây ra sự mất cân bằng ion. Xem thêm lắng đọng axit.

Definition – What does Acid rain mean

Most rainfall is generally slightly acidic due to the carbonic acid from carbon dioxide in atmosphere. But ‘acid rain’ is caused when sulfur (sulphur) dioxide and nitrogen oxides (from automobile exhausts and industrial emissions) are washed out from the atmosphere by rain as weak sulfuric (sulphuric) and nitric acid. Acid rain can cause serious damage to crops, and leaches calcium ions from soil and plant leaves causing an ionic imbalance. See also acid deposition.

Source: ? Business Dictionary