Acrobat Reader

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Acrobat Reader – NA

Phần mềm Acrobat Reader

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Acrobat Reader là phần mềm gì?

Acrobat Reader là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Acrobat Reader là Version NA (cập nhật NA)

Acrobat Reader, bây giờ được gọi là Adobe Reader, là phần mềm được phát triển bởi Adobe Systems cho các tập tin Adobe Acrobat của họ (file PDF). Nói chung, người sử dụng mà không cần Adobe Acrobat được cài đặt trên máy tính sẽ không thể mở và đọc các file PDF; nhưng với phần mềm, người dùng có thể đọc các tập tin PDF ngay cả khi không phần mềm Adobe Acrobat chạy trên computer.This phương tiện mà người dùng không có phần mềm đã tạo ra tập tin PDF vẫn có thể đọc các tập tin PDF. Người đọc tuy nhiên, chức năng hoàn toàn như một trình đọc Acrobat và không có gì khác. Điều này có nghĩa là cho người dùng là họ sẽ không thể chỉnh sửa hoặc thay đổi các tập tin PDF mà họ viewing.On Mặt khác, người dùng được phép chú thích các tài liệu PDF để họ có thể thêm ý kiến ​​của họ đến các phần cụ thể của tài liệu. Phiên bản mới nhất của phần mềm là Adobe Reader XI. Nó được tích hợp với nhiều công cụ chú thích như ghi chú dán, máy đánh chữ công cụ, tem, đường và hình dạng. Nếu tập tin PDF là một hình thức, người dùng có thể điền thông tin vào các hình thức thông qua việc software.Acrobat Reader là một chương trình miễn phí có sẵn từ các trang web của Adobe.

What is Acrobat Reader?

Acrobat Reader, now known as Adobe Reader, is software developed by Adobe Systems for their Adobe Acrobat files (PDF files). Generally, users without Adobe Acrobat installed on the computer will not be able to open and read PDF files; but with the software, the user is able to read the PDF file even without the Adobe Acrobat software running on the computer.This means that users who do not have the software that created the PDF file can still read the PDF file. The reader however, functions entirely as an Acrobat reader and nothing else. What this means for the user is that they will not be able to edit or alter the PDF file that they are viewing.On the other hand, the user is allowed to annotate the PDF documents so they can add their comments to specific sections of the document. The latest version of the software is Adobe Reader XI. It is integrated with more annotation tools like sticky notes, typewriter tool, stamps, lines and shapes. If the PDF file is a form, the user can fill out the forms through the software.Acrobat Reader is a free program available from the Adobe website.

Các loại file được mở bởi Acrobat Reader

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Acrobat Reader có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FDFPDFPDXRMF

Download Acrobat Reader

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg