Ad Hoc Network

Định nghĩa Ad Hoc Network là gì?

Ad Hoc NetworkMạng Ad Hoc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ad Hoc Network – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng ad hoc là một mạng lưới gồm các thiết bị cá nhân giao tiếp với nhau trực tiếp. Thuật ngữ này ngụ ý xây dựng tự phát hay ngẫu hứng vì các mạng này thường bỏ qua phần cứng gatekeeping hoặc điểm truy cập trung tâm như một router. Nhiều mạng ad-hoc là mạng cục bộ nơi các máy tính hoặc các thiết bị khác được kích hoạt để gửi dữ liệu trực tiếp với nhau thay vì đi qua một điểm truy cập tập trung.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về một mạng ad hoc thường không quen thuộc cho người dùng đã chỉ nhìn thấy mạng dân cư hoặc kinh doanh nhỏ mà sử dụng một router điển hình để gửi tín hiệu không dây với máy tính cá nhân kết thúc. Tuy nhiên, các mạng ad hoc đang được sử dụng khá nhiều trong các loại mới của kỹ thuật không dây, mặc dù cho đến gần đây nó là một ý tưởng khá bí truyền. Ví dụ, một mạng ad hoc di động liên quan đến thiết bị di động giao tiếp trực tiếp với nhau. Một loại mạng ad hoc, các xe cộ mạng ad hoc, bao gồm việc đặt các thiết bị thông tin liên lạc trong xe hơi. Cả hai là những ví dụ của mạng ad hoc mà sử dụng một bộ sưu tập lớn của các thiết bị cá nhân để tự do giao tiếp mà không có một loại từ trên xuống hoặc cấu trúc truyền thông theo cấp bậc.

What is the Ad Hoc Network? – Definition

An ad hoc network is a network that is composed of individual devices communicating with each other directly. The term implies spontaneous or impromptu construction because these networks often bypass the gatekeeping hardware or central access point such as a router. Many ad hoc networks are local area networks where computers or other devices are enabled to send data directly to one another rather than going through a centralized access point.

Understanding the Ad Hoc Network

The idea of an ad hoc network is often unfamiliar to end users who have only seen small residential or business networks that use a typical router to send wireless signals to individual computers. However, the ad hoc network is being used quite a bit in new types of wireless engineering, although until recently it was a rather esoteric idea. For example, a mobile ad hoc network involves mobile devices communicating directly with one another. Another type of ad hoc network, the vehicular ad hoc network, involves placing communication devices in cars. Both of these are examples of ad hoc networks that use a large collection of individual devices to freely communicate without a kind of top-down or hierarchical communication structure.

Thuật ngữ liên quan

  • Local Area Network (LAN)
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Router
  • Network Access Point (NAP)
  • Wireless Access Point (WAP)
  • Mobile Ad Hoc Network (MANET)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm