SGT File

? Cách mở file .SGT? Những phần mềm mở file .SGT và sửa file lỗi. Convert Binary SGT file sang định dạng khác.

.SGT File Extension

   

File name SGT File
File Type SPSS Chart Template
Nhà phát triển IBM
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SGT là file gì?

SGT là Settings Files – SPSS Chart Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

Tập tin được tạo ra bởi SPSS, một ứng dụng phân tích thống kê; tiết kiệm một mẫu biểu đồ, có thể là một biểu đồ thanh, biểu đồ đường, biểu đồ phân tán, biểu đồ, hoặc một loại biểu đồ được hỗ trợ bởi phần mềm; sử dụng để tạo các bảng xếp hạng với sự xuất hiện tương tự.

What is a SGT file?

File created by SPSS, a statistical analysis application; saves a chart template, which can be for a bar chart, line chart, scatter plot, histogram, or another chart type supported by the software; used for generating charts with the same appearance.

Cách mở .SGT file

Để mở file .SGT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGT do người dùng đóng góp.

  • IBM SPSS
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ABC SnapGraphics
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .SGT

File .SGT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.