AKN File

? Cách mở file .AKN? Những phần mềm mở file .AKN và sửa file lỗi. Convert N/A AKN file sang định dạng khác.

.AKN File Extension

   

File name AKN File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .AKN là file gì?

AKN là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .AKN file

Để mở file .AKN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AKN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AKN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AKN do người dùng đóng góp.

  • KMPlayer

Chuyển đổi file .AKN

File .AKN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.