Amiga Forever

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Amiga Forever – NA

Phần mềm Amiga Forever

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Amiga Forever là phần mềm gì?

Amiga Forever là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Amiga Forever là Version NA (cập nhật NA)

Amiga Cloanto của Forever là một chương trình được thiết kế để bảo tồn nền văn hóa kỹ thuật số và các chương trình xung quanh các máy tính gia đình Amiga trong những năm 80 và 90. Kể từ khi những được thiết kế cho cả một môi trường phần mềm Amiga cũng như một cơ sở phần cứng Amiga, Amiga Vô hạn mô phỏng phần mềm cả các phần mềm và các thành phần phần cứng của hệ thống ban đầu. Do đó, phần mềm này có thể chạy hệ điều hành Amiga trên đầu trang của hệ điều hành máy chủ của (mà có thể là bất cứ điều gì từ Windows sang Linux) mà không thực sự thay thế bất kỳ thành phần của hệ thống máy chủ. Kết quả cuối cùng của thi đua này là người dùng có thể chạy bất kỳ ứng dụng được thiết kế cho các hệ thống Amiga cũ trên một máy tính hiện đại. Như vậy, trò chơi Amiga cũ như Quake và Dungeon Master có thể được chạy trên máy chủ như thể đó là một máy tính Amiga đúng. Điều này cũng đúng của demoscenes và các chương trình Amiga cụ thể khác. Amiga Vô hạn phần mềm đi kèm trong một số phiên bản, và tùy thuộc vào phiên bản của người dùng mua, có thể có bất kỳ số chọn trước trò chơi Amiga và các chương trình demoscene đã được cài đặt trong đó và sẵn sàng để sử dụng.

What is Amiga Forever?

Cloanto’s Amiga Forever is a program designed to preserve the digital culture and programs surrounding the Amiga family computers in the 80s and 90s. Since those were designed for both an Amiga software environment as well as an Amiga hardware base, the Amiga Forever software emulates both the software and hardware components of the original system. Thus, the software is able to run the Amiga operating system on top of the host computer’s operating system (which could be anything from Windows to Linux) without actually replacing any components of the host system. The ultimate result of this emulation is that users can run any application designed for the old Amiga systems on a modern computer. Thus, old Amiga games like Quake and Dungeon Master can be run on the host computer as though it were a true Amiga computer. The same is true of demoscenes and other Amiga-specific programs. The Amiga Forever software comes in a number of editions, and depending on the edition the user purchases, there can be any number of preselected Amiga games and demoscene programs already installed in it and ready to use.

Các loại file được mở bởi Amiga Forever

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Amiga Forever có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ADFADZDMSHDFHDZIPFRP2RP9

Download Amiga Forever

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg