ANM File

? Cách mở file .ANM? Những phần mềm mở file .ANM và sửa file lỗi. Convert N/A ANM file sang định dạng khác.

.ANM File Extension

   

File name ANM File
File Type 3D Animation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (21 Bình chọn)

File .ANM là file gì?

ANM là 3D Image Files – 3D Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các hướng dẫn chi tiết cho một hình ảnh động 3D; thường tham chiếu một hoặc nhiều đối tượng 3D file được hoạt hình bằng cách sử dụng chỉ thị trong file ANM; được sử dụng bởi một số trò chơi video cũ cũng như những người mới hơn, chẳng hạn như những người xây dựng cho Crytek CryENGINE.

What is a ANM file?

Contains detailed instructions for a 3D animation; typically references one or more 3D object files which are animated using the directives in the ANM file; used by several older video games as well as newer ones, such as those built for the Crytek CryENGINE.

Cách mở .ANM file

Để mở file .ANM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANM do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Final Media Player
  • Final Media Player
  • Imagine
  • DeviceLock
  • Active Network Monitor
  • Active Network Monitor

Chuyển đổi file .ANM

File .ANM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.