WebTablet IE Plugin

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download WebTablet IE Plugin – NA

Phần mềm WebTablet IE Plugin

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

WebTablet IE Plugin là phần mềm gì?

WebTablet IE Plugin là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của WebTablet IE Plugin là Version NA (cập nhật NA)

Wacom Tablet Plugin được phân loại thành hai: WebTablet IE Plugin và WebTablet Netscape Plugin. Mỗi trong số họ được hỗ trợ bởi hai mô-đun plugin, mà là WacomIE.cab cho WebTablet IE Plugin và WacomPlugin.xpi cho WebTablet Netscape Plugin. Bây giờ, tập trung cho phép của trên WebTablet IE Plugin.WebTablet IE Plugin là một phần mở rộng trình duyệt web cho phép người dùng có được hỗ trợ về tài sản máy tính bảng. Có, plugin này là dành cho thiết bị bảng trong việc sử dụng một trình duyệt web như Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera và Safari. Khi lấy tính bảng, bạn có tùy chọn để tải các ứng dụng cho trình duyệt web. Hơn nữa, plugin này được cài đặt với các dịch vụ tài xế Wacom để cho phép dữ liệu bút (áp lực và vị trí bút) sử dụng được. Ví dụ, nếu bạn sử dụng một ứng dụng vẽ web, tablet bút vị trí hoặc áp lực trở nên có ích. Một ví dụ khác, nơi này có thể hữu ích là khi bạn gửi email cho một lá thư dài cho doanh nghiệp hoặc các mục đích cá nhân. Nó cũng hoạt động khi chơi trò chơi vẽ như Scribble và Vẽ Something.WebTablet IE Plugin tương thích với bất kỳ thiết bị máy tính bảng có hệ điều hành sau: Windows 7, Windows Vista và Windows XP. Mỗi hệ điều hành phải có 32 hoặc 64 bit.

What is WebTablet IE Plugin?

Wacom Tablet Plugin is categorized into two: WebTablet IE Plugin and WebTablet Netscape Plugin. Each of them is supported by two plugin modules, which are WacomIE.cab for WebTablet IE Plugin and WacomPlugin.xpi for WebTablet Netscape Plugin. Now, let’s concentrate on the WebTablet IE Plugin.WebTablet IE Plugin is a web browser extension that lets user obtain support in terms of tablet properties. Yes, this plugin is for table device in using a web browser such as the Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera and Safari. When obtaining table properties, you have the option to download applications for web browsing. Furthermore, this plugin is installed with the Wacom tablet driver service to enable pen data (pressure and pen position) usable. For example, if you use a web drawing application, the tablet pen position or pressure becomes handy in. Another example where this can be useful is when you email a long letter for business or personal purposes. It also works when playing drawing games like Scribble and Draw Something.WebTablet IE Plugin is compatible with any tablet devices that have the following operating systems: Windows 7, Windows Vista and Windows XP. Each of these OS must be 32 or 64 bit.

Các loại file được mở bởi WebTablet IE Plugin

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm WebTablet IE Plugin có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download WebTablet IE Plugin

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg