GRB File

? Cách mở file .GRB? Những phần mềm mở file .GRB và sửa file lỗi. Convert Binary GRB file sang định dạng khác.

.GRB File Extension

   

File name GRB File
File Type GRIB Meteorological Data File
Nhà phát triển World Meteorological Organization
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GRB là file gì?

GRB là GIS Files – GRIB Meteorological Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi World Meteorological Organization.

tập tin dữ liệu khí tượng được tạo ra trong định dạng theo dạng lưới nhị phân; có thể chứa cả dữ liệu thời tiết lịch sử và dự báo; có thể xác định nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, và hàng trăm các yếu tố khác; được sử dụng để hoán đổi dữ liệu thời tiết giữa các hệ thống phần mềm.

What is a GRB file?

Meteorological data file created in the GRIdded Binary format; may contain both historical and forecasted weather data; can specify temperature, humidity, precipitation, and hundreds of other factors; used for interchanging weather data between software systems.

Cách mở .GRB file

Để mở file .GRB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRB do người dùng đóng góp.

  • MaxSea Application
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English
  • Media Player Classic
  • GrStudio
  • Squid
  • Squid

Chuyển đổi file .GRB

File .GRB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.