SUIT File

? Cách mở file .SUIT? Những phần mềm mở file .SUIT và sửa file lỗi. Convert N/A SUIT file sang định dạng khác.

.SUIT File Extension

   

File name SUIT File
File Type Macintosh Font Suitcase
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .SUIT là file gì?

SUIT là Font Files – Macintosh Font Suitcase, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng phông chữ sử dụng chủ yếu bởi Mac OS Classic (Mac OS 9.2.2 trở về trước); chứa một phông chữ TrueType hay tập hợp các phông chữ; nên được lưu trữ trong thư mục hệ thống / thư mục Fonts.

What is a SUIT file?

Font format used primarily by Mac OS Classic (Mac OS 9.2.2 and earlier); contains a single TrueType font or collection of fonts; should be stored in the System Folder/Fonts folder.

Cách mở .SUIT file

Để mở file .SUIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SUIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SUIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SUIT do người dùng đóng góp.

  • Apple Mac OS Classic

Chuyển đổi file .SUIT

File .SUIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.