TALK File

? Cách mở file .TALK? Những phần mềm mở file .TALK và sửa file lỗi. Convert N/A TALK file sang định dạng khác.

.TALK File Extension

   

File name TALK File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TALK là file gì?

TALK là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .TALK file

Để mở file .TALK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TALK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TALK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TALK do người dùng đóng góp.

  • SciTE

Chuyển đổi file .TALK

File .TALK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.