MS1 File

? Cách mở file .MS1? Những phần mềm mở file .MS1 và sửa file lỗi. Convert Binary MS1 file sang định dạng khác.

.MS1 File Extension

   

File name MS1 File
File Type VirtualBus Map File
Nhà phát triển VIrtualBus
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .MS1 là file gì?

MS1 là Game Files – VirtualBus Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi VIrtualBus.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi VirtualBus (VBUS), một chiếc xe buýt miễn phí mô phỏng lái xe trò chơi; chứa một bản đồ chỉ rõ đường sá, xe cộ, biển báo giao thông, các tòa nhà, và cảnh quan các đối tượng như cây cối và bụi rậm; đại diện cho thế giới 3D mà người chơi lái xe buýt trong.

What is a MS1 file?

Game file used by VirtualBus (vBus), a free bus driving simulation game; contains a map that specifies roads, vehicles, traffic signs, buildings, and landscape objects such as trees and bushes; represents the 3D world that the player drives the bus in.

Cách mở .MS1 file

Để mở file .MS1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS1 do người dùng đóng góp.

  • VirtualBus

Chuyển đổi file .MS1

File .MS1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.