TPD File

? Cách mở file .TPD? Những phần mềm mở file .TPD và sửa file lỗi. Convert Binary TPD file sang định dạng khác.

.TPD File Extension

   

File name TPD File
File Type 1TreePad 7 Database File
Nhà phát triển Freebyte.com
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (9 Bình chọn)

File .TPD là file gì?

TPD là Data Files – 1TreePad 7 Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Freebyte.com.

Tập tin được tạo ra bởi TreePad 7 trở lên, một người quản lý thông tin cá nhân; lưu trữ thông tin được cấu trúc như một hệ thống các “nút”, mỗi trong số đó các cửa hàng ghi lại nội dung như văn bản, hình ảnh, siêu liên kết, dữ liệu có cấu trúc và nội dung cá nhân khác.

What is a TPD file?

File created by TreePad 7 or later, a personal information manager; stores information that is structured as a hierarchy of “nodes,” each of which stores document content such as text, images, hyperlinks, structured data, and other personal content.

Cách mở .TPD file

Để mở file .TPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TPD do người dùng đóng góp.

  • CyberLink PhotoDirector
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TeXplus Viewer
  • Cyberlink PowerDVD
  • TreePad
  • TreePad

Chuyển đổi file .TPD

File .TPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.