J77 File

? Cách mở file .J77? Những phần mềm mở file .J77 và sửa file lỗi. Convert N/A J77 file sang định dạng khác.

.J77 File Extension

   

File name J77 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .J77 là file gì?

J77 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .J77 file

Để mở file .J77 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .J77 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .J77

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .J77 do người dùng đóng góp.

  • Paint Shop Pro

Chuyển đổi file .J77

File .J77 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.