DVD Shrink

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download DVD Shrink – NA

Phần mềm DVD Shrink

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

DVD Shrink là phần mềm gì?

DVD Shrink là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của DVD Shrink là Version NA (cập nhật NA)

DVD Shrink là một chương trình sử dụng để sao lưu phim từ DVD quý báu của bạn, có thể được tích hợp với Nero hoặc phần mềm tương tự khác (như Alcohol 120% hoặc Daemon Tools) để làm cho nó một giải pháp một cửa để thực hiện một tập tin ra đĩa DVD yêu thích của bạn và ghi ra đĩa cứng hoặc đĩa tương thích. Mặc dù những phần mềm nói trên thực sự đã có công cụ để thực hiện điều này một mình, DVD Shrink là duy nhất theo nghĩa là nó hoàn toàn miễn phí và có thể nén, do đó co lại, các file ảnh DVD. Điều này là do khi sao lưu được thực hiện tập tin kết quả là rất lớn để phù hợp trên một ghi, đầu đĩa DVD trống, vì vậy DVD Shrink khắc phục hạn chế này bằng cách giảm kích thước tập tin kết quả, mà không cần bất kỳ tổn thất thực tế hay đo lường được trong chất lượng của đĩa DVD. Không chỉ này, nhưng DVD Shrink cho phép bạn tái tác giả DVD của bạn, về cơ bản làm cho một bộ sưu tập được xây dựng từ một số DVD nguồn hoặc media.DVD Shrink là tương thích với các máy tính Windows và các nhà phát triển của nó đảm bảo rằng nó sẽ luôn là một phần mềm miễn phí, nhưng hỗ trợ có bị tạm dừng và nó chỉ có sẵn cho các máy tính cho đến khi Windows XP (có nghĩa là không có Vista hoặc Windows 7 hỗ trợ). Có những trường hợp DVD Shrink có thể chạy trong các hệ thống này, nhưng nhà xuất bản cảnh báo chống lại điều này.

What is DVD Shrink?

DVD Shrink is a program used to backup movies from your precious DVDs, which can be integrated with Nero or other similar software (like Alcohol 120% or Daemon Tools) to make it a one-stop solution for making a file off your favorite DVDs and burning them onto compatible hardware or discs. Though these aforementioned software actually had tools to do this on their own, DVD Shrink is unique in the sense that it is completely free and can compress, hence shrink, the DVD image file. This is because when the backup is made the resulting file is very large to fit on a recordable, blank DVD, so DVD Shrink overcomes this limitation by reducing the resultant file size, without any actual or measurable loss in the quality of the DVD. Not only this, but DVD Shrink allows you to re-author your DVD, essentially making a compilation built from several source DVDs or media.DVD Shrink is compatible with Windows computers and its developers guarantee that it will always be a freeware, but support has been halted and it is only available for computers until Windows XP (meaning no Vista or Windows 7 support). There are instances where DVD Shrink can run in these systems, but the publisher warns against this.

Các loại file được mở bởi DVD Shrink

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm DVD Shrink có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DVD_VIDEOI04IFOISOISO2-5MDSVOBVRO

Download DVD Shrink

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg