XPA File

? Cách mở file .XPA? Những phần mềm mở file .XPA và sửa file lỗi. Convert N/A XPA file sang định dạng khác.

.XPA File Extension

   

File name XPA File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XPA là file gì?

XPA là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .XPA file

Để mở file .XPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPA do người dùng đóng góp.

  • MPC
  • MPC Essentials
  • MPC Essentials
  • DS Media Player
  • Expo AutoPlay
  • Integral Media Player
  • Integral Media Player

Chuyển đổi file .XPA

File .XPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.