Mountain Lion

Định nghĩa Mountain Lion là gì?

Mountain LionSư tử núi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mountain Lion – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mountain Lion? – Definition

Understanding the Mountain Lion

Thuật ngữ liên quan

  • Mac OS X
  • Mac OS X Lion
  • iCloud
  • App Store
  • Twitter
  • iPad
  • Mobile Application (Mobile App)
  • iPhone
  • Windows 8
  • Autonomic Computing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm