eMule

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download eMule – NA

Phần mềm eMule

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

eMule là phần mềm gì?

eMule là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của eMule là Version NA (cập nhật NA)

eMule là sự kế thừa của dự án eDonkey và là một peer-to-peer, thường được viết tắt là P2P, hồ sơ đề nghị chia sẻ cho các máy tính Windows. Đầu tiên được phát triển vào năm 2002 bởi Merkur đã thấy rất nhiều cách để cải thiện cho khách hàng eDonkey 2000, eMule kết nối với cả mạng eDonkey (mà nó ban đầu được thực hiện như một ngã ba của) và mạng Kad, và thường được so sánh với các tập tin BitTorrent chia sẻ giao thức. Tính đến đầu năm 2012, eMule là ứng dụng được download nhiều nhất và phổ biến nhất trên SourceForge, kiểm đếm hơn 639 triệu lượt tải trong những năm mười existence.eMule của nó được viết trên C ++ sử dụng Microsoft Foundation Classes, và được phân loại là phần mềm miễn phí theo giấy phép GNU Giấy phép Công cộng chung (GPL). phổ biến của nó đã khiến các nhà phát triển độc lập để tạo mods hoặc sửa đổi của eMule của họ, và nền tảng khách hàng eMule dựa trên thậm chí khác như aMule, xMule, và các tính năng chính của JMule.eMule là việc trao đổi trực tiếp giữa người sử dụng nguồn (gọi là “nút client “), và việc nối lại và khôi phục các tác vụ download đã thất bại và bị hỏng rắc rối-miễn phí. Nó cũng sử dụng một hệ thống tín dụng như một động lực để upload thường xuyên, và truyền dữ liệu giữa các khách hàng trong khối nén zlib để giúp tiết kiệm băng thông.

What is eMule?

eMule is the successor of the eDonkey project and is a peer-to-peer, commonly abbreviated as P2P, file sharing application for Windows computers. First developed in 2002 by Merkur who saw a lot of ways to improve the eDonkey 2000 client, eMule connects to both the eDonkey network (which it was initially made as a fork of) and the Kad network, and is often compared to the BitTorrent file sharing protocol. As of early 2012, eMule is the most downloaded and most popular application on SourceForge, tallying over 639 million downloads in the ten years of its existence.eMule is written on C++ using the Microsoft Foundation Classes, and is classified as freeware licensed under the GNU General Public License (GPL). Its popularity has led independent developers to create their mods or modifications of eMule, and even other cross-platform eMule-based clients such as aMule, xMule, and JMule.eMule’s main features are the direct exchange of sources between users (called “client nodes”), and the hassle-free resumption and recovery of failed and corrupted downloads. It also uses a credit system as an incentive to upload frequently, and transfers data between clients in chunks of zlib compression to help save bandwidth.

Các loại file được mở bởi eMule

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm eMule có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) EMULECOLLECTION

Download eMule

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg