Applicable rate

Định nghĩa Applicable rate là gì?

Applicable rateSuất áp dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Applicable rate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quy mô cụ thể của tiến trình số áp dụng trong việc xác định một khoản phí, bồi thường, lệ phí, thuế, và như vậy.

Definition – What does Applicable rate mean

Specific scale of numerical progression applied in determining a charge, compensation, fee, tax, and such.

Source: ? Business Dictionary