ARIA2 File

? Cách mở file .ARIA2? Những phần mềm mở file .ARIA2 và sửa file lỗi. Convert Binary ARIA2 file sang định dạng khác.

.ARIA2 File Extension

   

File name ARIA2 File
File Type aria2 Control File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .ARIA2 là file gì?

ARIA2 là Misc Files – aria2 Control File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

định dạng tập tin điều khiển được tạo ra và được sử dụng bởi aria2, một download tiện ích dòng lệnh; lưu trữ các thông tin tiến độ thực hiện một tải; không có nghĩa là để được mở ra.

What is a ARIA2 file?

Control file format created and used by aria2, a command-line download utility; stores the progress information of a download; not meant to be opened.

Cách mở .ARIA2 file

Để mở file .ARIA2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARIA2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARIA2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARIA2 do người dùng đóng góp.

  • uGet Download Manager
  • aria2
  • aria2

Chuyển đổi file .ARIA2

File .ARIA2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.