Aurora 3D Text & Logo Maker

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Aurora 3D Text & Logo Maker – NA

Phần mềm Aurora 3D Text & Logo Maker

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Aurora 3D Text & Logo Maker là phần mềm gì?

Aurora 3D Text & Logo Maker là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Aurora 3D Text & Logo Maker là Version NA (cập nhật NA)

Aurora 3D Text & Logo Maker là một phần mềm đa phương tiện giúp ngay cả những người sử dụng về mặt kỹ thuật thiếu kinh nghiệm để tạo ra đồ họa 3D ấn tượng và biểu tượng và văn bản có thể được so sánh với những phẩm chất cao nhất. Phần mềm này có hàng trăm built-in mẫu và các hiệu ứng bắt mắt như biến dạng và phản ánh để lựa chọn để có thể tạo các dự án thiết kế trong thời gian không. Phần mềm này có các tính năng nội Animation Phong cách nơi đối tượng có thể có nhiều loại hoạt hình bao gồm xoay, beat, và vẫy tay, xoay và mờ dần. các mẫu đồ họa và phong cách nhanh chóng của nó tính năng 3D cho phép người dùng tạo ra các mẫu và điều chỉnh sự xuất hiện của một đối tượng nhanh hơn rất nhiều. thao túng 3D của phần mềm này cho phép người dùng sử dụng chữ extrude và hình dạng bằng cách kéo các nút bên phải phía dưới một đối tượng. Kiểm soát vị trí của nó và quy mô nó tại X, Y và Z planes.The Aurora 3D Text & Logo Maker cũng như các tính năng cho các hiệu ứng bevel nơi này có thể được thay đổi cho cả hai văn bản và hình dạng. Người dùng cũng được phép nhập khẩu hình ảnh riêng và sửa đổi chúng để được thêm vào các mẫu thiết kế sử dụng các file trong định dạng JPG, BMP, GIF, PNG, TGA và các định dạng Tiff.

What is Aurora 3D Text & Logo Maker?

Aurora 3D Text & Logo Maker is a multi-media software that helps even the technically inexperienced user to create impressive 3D graphics and logos and text which can be compared to the highest qualities. This software has hundreds of built-in templates and eye-catching effects like deformation and reflection to choose from to be able to create design projects in no time. This software has the Internal Animation Style feature where objects can have multiple types of animation including swing, beat, and wave, rotate and fade. Its 3D graphic templates and quick styles feature allows the user to create templates and adjust an object’s appearance a lot quicker. This software’s 3D manipulator lets the user to extrude texts and shapes by dragging the button to the right-bottom of an object. Control its position and scale it at X, Y and Z planes.The Aurora 3D Text & Logo Maker also as features for bevel effects where these can be changed for both texts and shapes. The user is also allowed to import own images and modify them to be added to the designs using files in JPG, BMP, GIF, PNG, TGA and Tiff formats.

Các loại file được mở bởi Aurora 3D Text & Logo Maker

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Aurora 3D Text & Logo Maker có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) M3D

Download Aurora 3D Text & Logo Maker

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg