avast! Antivirus

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download avast! Antivirus – NA

Phần mềm avast! Antivirus

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

avast! Antivirus là phần mềm gì?

avast! Antivirus là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của avast! Antivirus là Version NA (cập nhật NA)

Avast Free Antivirus 2014 bao gồm một antivirus Dynagen-powered mà dòng vi-cập nhật vào máy tính của người sử dụng trong thời gian thực, để bắt phần mềm độc hại mới nhanh hơn. Ngoài ra người dùng có thể khắc phục vấn đề hiện ngay lập tức, mà không cần gỡ bỏ cài đặt phần mềm diệt virus trước. Và nó thậm chí còn có các tùy chọn như Remote Assistance.

What is avast! Antivirus?

Avast Free Antivirus 2014 includes a DynaGen-powered antivirus that streams micro-updates to the user’s computer in real time, to catch new malware faster. Plus the user can fix current problems instantly, without uninstalling previous antivirus software. And it even has options such as Remote Assistance.

Các loại file được mở bởi avast! Antivirus

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm avast! Antivirus có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AVASTLIC

Download avast! Antivirus

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg