B5 File

? Cách mở file .B5? Những phần mềm mở file .B5 và sửa file lỗi. Convert N/A B5 file sang định dạng khác.

.B5 File Extension

   

File name B5 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .B5 là file gì?

B5 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .B5 file

Để mở file .B5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .B5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .B5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .B5 do người dùng đóng góp.

  • Wenlin Software for Learning Chinese

Chuyển đổi file .B5

File .B5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.