BK File

? Cách mở file .BK? Những phần mềm mở file .BK và sửa file lỗi. Convert N/A BK file sang định dạng khác.

.BK File Extension

   

File name BK File
File Type FrameMaker Book File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (46 Bình chọn)

File .BK là file gì?

BK là Page Layout Files – FrameMaker Book File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một BK chứa một cuốn sách được tạo ra với Adobe FrameMaker, một chương trình sử dụng để tác giả, phong phú thêm, quản lý và xuất bản tài liệu kỹ thuật. Nó chứa các trang được định dạng cho in ấn và có thể bao gồm văn bản cũng như raster và hình ảnh bitmap. file BK đã được thay thế bằng file .BOOK bởi FrameMaker.

What is a BK file?

A BK file contains a book created with Adobe FrameMaker, a program used to author, enrich, manage, and publish technical documentation. It contains pages that are formatted for print and may include text as well as raster and bitmap images. BK files were replaced with .BOOK files by FrameMaker.

Cách mở .BK file

Để mở file .BK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BK do người dùng đóng góp.

  • Adobe FrameMaker
  • Kingsoft Office
  • Kingsoft Office
  • Kryptel Enterprise Edition
  • Photo Gallery
  • Spatial Management System
  • Spatial Management System

Chuyển đổi file .BK

File .BK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.