Merit increase

Định nghĩa Merit increase là gì?

Merit increaseTăng công đức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Merit increase – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mức lương cao hơn trả cho người lao động trên cơ sở của một thoả thuận các tiêu chí như hiệu quả và hiệu suất. Còn được gọi là tiền thưởng bằng khen.

Definition – What does Merit increase mean

Higher wage rate paid to an employee on the basis of an agreed upon criteria such as efficiency and performance. Also called merit bonus.

Source: ? Business Dictionary