BMF File

? Cách mở file .BMF? Những phần mềm mở file .BMF và sửa file lỗi. Convert N/A BMF file sang định dạng khác.

.BMF File Extension

   

File name BMF File
File Type 1FloorPlan File
Nhà phát triển IMSI/Design
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (15 Bình chọn)

File .BMF là file gì?

BMF là CAD Files – 1FloorPlan File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IMSI/Design.

kế hoạch sàn xây dựng với phần mềm IMSI TurboFLOORPLAN; sử dụng để tạo nhà và cảnh quan thiết kế 2D và 3D.

What is a BMF file?

Floor plan developed with IMSI TurboFLOORPLAN software; used for creating 2D and 3D home and landscape designs.

Cách mở .BMF file

Để mở file .BMF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BMF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BMF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BMF do người dùng đóng góp.

  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • IMSI TurboCAD Pro
  • IMSI TurboCAD Pro
  • Media Player Classic
  • XnView
  • BewerbungsMaster
  • BewerbungsMaster

Chuyển đổi file .BMF

File .BMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.