ODM File

? Cách mở file .ODM? Những phần mềm mở file .ODM và sửa file lỗi. Convert N/A ODM file sang định dạng khác.

.ODM File Extension

   

File name ODM File
File Type 1OverDrive Media File
Nhà phát triển OverDrive
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (19 Bình chọn)

File .ODM là file gì?

ODM là Audio Files – 1OverDrive Media File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OverDrive.

tập tin shortcut phương tiện truyền thông vào một tập tin nằm trong Khu bảo tồn Thư viện kỹ thuật số, chẳng hạn như một cuốn sách âm thanh, sách điện tử, hoặc tập tin âm nhạc; xử lý bởi các OverDrive Media Console, mà sẽ tải về các tập tin phương tiện truyền thông thực tế khi các tập tin ODM được mở ra.

What is a ODM file?

Media file shortcut to a file located in the Digital Library Reserve, such as an audio book, eBook, or music file; processed by the OverDrive Media Console, which will download the actual media file when the ODM file is opened.

Cách mở .ODM file

Để mở file .ODM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ODM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ODM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ODM do người dùng đóng góp.

  • OpenOffice.org Base
  • OpenOffice.org Writer
  • OpenOffice.org Writer
  • LibreOffice
  • LibreOffice Writer
  • StarOffice Writer
  • StarOffice Writer

Chuyển đổi file .ODM

File .ODM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.