Table d’hôte

Định nghĩa Table d’hôte là gì?

Table d’hôteTable d’hôte. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Table d’hôte – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bữa ăn nhà hàng bao gồm một số cố định của các món ăn đã được chuẩn bị, với mức giá cố định cho một bữa ăn toàn bộ cho một người. Trong khi đó, một bữa ăn la carte có rất nhiều món ăn có giá khác nhau nấu chín vào trật tự. Pháp, bảng [các] chủ.

Definition – What does Table d’hôte mean

Restaurant meal consisting of a fixed number of already prepared dishes, at a fixed price for a whole meal for one person. In comparison, an la carte meal has a variety of differently priced dishes cooked on order. French for, [the] host’s table.

Source: ? Business Dictionary